Ærøbilleder

Industri og teknik

8/10

Vindmøller, Rise mark

Datering: 2004

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 177