Ærøbilleder

Industri og teknik

3/10

Vindmølle, Rise mark

Datering: 2002

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 150