Ærøbilleder

Hav og strand

30/32

Datering: 2004

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 176