Ærøbilleder

Hav og strand

29/32

Datering: 2004

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 165