Ærøbilleder

Hav og strand

27/32

Datering: 2003

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 155