Ærøbilleder

Hav og strand

22/32

Datering: 2002

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 137