Ærøbilleder

Hav og strand

14/32

2002

Foto: Michael Husen

Copyright: Michael Husen

Billednr: 111